ØM 2021 – utsatt

Videreformidler vedtak fra arbeidsutvalget i NVF. Les mer ved å følge lenken. Kort oppsummert: ØM flyttes fra 16.-17. januar, til 12.-13.-14. mars. Vi kommer tilbake med mer informasjon om stevnets art.

Referat med vedtak fra arbeidsutvalget i Norges Vektløfterforbund (AU) sitt møte mandag 4 januar 2021 kl 20,00.

Hovedsak:
Avviklingen av Landsdelsmesterskapene (LM) i 2021 sett ift de nye smittevernreglene fra regjeringen av 3 januar.

Tilstede:
President Stian Grimseth

Visepresident Børge Aadland

Styremedlem Asta Fjærli

Gen. Sekretær Arne Grostad

Vedtak: Landsdelsmesterskapet (LM) 2021 utsettes til helgen fredag 12, lørdag 13 og søndag 14 mars 2021.
(Det er å anbefale å benytte alle dager for å unngå for mange tilstede samtidig).

Sett ift de nye smittevernreglene fra regjeringen av 3 januar 2021 ser en store utfordringer med å kunne arrangere Landsdelsmesterskapene (LM) i 2021 helgen 12-14 januar som vedtatt i Terminlisten. Mange steder er all idrett nå stengt ned utenom der definisjonen Toppidrett er berettiget.
Situasjonen kan ved nytt foreslått tidspunktet 12,13,14 mars 2021,fremdeles være usikkert.

Regionene som tilhører en landsdel må enes om en måte å arrangere mesterskapene ift til tidligere AU vedtak datert 30.12.2020.
Noen steder kan det muligens arrangeres tradisjonelt mens det andre steder må det del arrangeres.

Dersom noen klubber har utøvere som jobber mot kvalifisering til NM, EM eller andre internasjonale mesterskap, kan det approberes egne stevner for dette lørdag 16.01.2021. Denne dato er siste frist for kvalifiseringen til NM senior og med påmeldingsfrist tirsdag 19.01.2021.

For kvalifisering til internasjonale mesterskap MÅ det være minst en dommer fra annen klubb.


Det forutsettes at gjeldende smittevernregler blir overholdt og stevne blir approbert 7 dager før.

Det vil ikke bli tatt gebyr for erstatningsstevner den 16.01.2021.

NVF vil følge nøye den videre utviklingen av pandemien. Videre terminliste 2021 og et endelig vedtak vedrørende NM senior vil bli behandlet torsdag 21 januar 2021.

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik