Invitasjon og informasjon ØM 2021

Til alle klubber som omfattes av Østlandsmesterskapet 2021.

Nederst i denne teksten meddeler vi AU-vedtak om landsdelsmesterskapet ØM 2021.

ØM blir arrangert, men delt mellom Telemark og Vestfold vektløfterregion og Østlandet vektløfterregion. Det blir et delt arrangement hvor resultater blir satt sammen med tilsvarende arrangement i TVVR.

Kort oppsummert blir det lokale stevner hos hver enkelt klubb, hvorpå stevneprotokollen sendes inn til Jostein Frøyd for gjennomgang.
Jostein Frøyd nås på jfroyd@online.no

OPPDATERT INNLEGG:
Det konkurreres og premieres etter NVFs reglement og reglementert antrekk skal benyttes.

Sted :                            arrangørklubbens dedikerte lokale.

Tid:                                Lørdag kl. 11.00

                                       (søndag kl. 11.00 ved behov)

Innveiing:                   Lørdag kl. 09.00-10.00.

                                       (søndag 09.00-10.00 ved behov)

Påmelding:                  Påmelding skjer til arrangørklubb.

Startkontingent:        200 kroner betales din arrangørklubb.

Løftingen skal foregå i arrangørklubbens lokaler, hvor stevnet skal avvikles med en løfter pr plattform. Puljer og tidsskjema vil bli tilgjengelig når din arrangørklubb har fått påmeldingen. Vi oppfordrer til å prioritere smittevernshensyn.

Det blir premiert i klasser i etterkant når resultater er slått sammen med innsendte protokoller fra TVVR.

Alle personer, Løftere, Trenere, Funksjonærer må meldes på med navn og tlf nr.

DERSOM DIN LOKALE KLUBB IKKE ØNSKER Å ARRANGERE STEVNET, MEN DU LIKEVEL VIL KVALIFISERE TIL NM MÅ DU SØKE OM DELTAKELSE HOS EN ANNEN KLUBB VED Å HENVENDE DEG TIL DEN AKTUELLE KLUBBEN.

På grunn av smittesituasjonen oppstod det vanskeligheter for opprinnelig arrangør av ØM 2021. Vi forhørte oss med NVF og fikk følgende edtak av arbeidsutvalget i NVF.

Vedtak i AU:

  • Landsdeler som kan arrangere et «normalt» LM ift smittevernrutinene som er innarbeidet gjør det. Det anbefales å ta i bruk fredag 15 til søndag 17 januar slik at det ikke for mange samlet på en gang.
  • Hvis dette er vanskelig tillates LM å arrangeres i regi av de regionene landsdelen omfattes av.
  • Hvis det er klubber som ikke ser en mulighet for å reise for å delta sentralt kan disse arrangere stevner lokalt. Det forutsettes at de berørte regionene i deres landsdel på forhånd har bestemt hvem som skal koordinere resultatene med medaljefordeling, før de sendes NVF
  • Det presiseres at utøverne som skal bruke stevnet som kvalifisering til internasjonale mesterskap så må det være dommere fra andre klubber. For rekorder gjelder jo dette uansett. Klubber med utøvere som kan sette norske rekorder eller skal kvalifisere seg til internasjonale mesterskap hvor det er umulig å få eksterne dommere (pga reiseavstand eller smittesituasjon) oppfordres til å gjennomføre hele eller deler av stevnet på digital plattform (dvs dømmingen) for å sikre eksterne dommere for de aktuelle løftere.

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik