PROTOKOLL OG REFERAT FRA ÅRSMØTE 2023

16. april 2023 holdt Østlandet vektløfterregion årsmøte. Det ble avholdt fysisk møte på Idrettens hus på Ullevål i tillegg til to deltakere via Teams.

Referat fra årsmøte kan du lese her.

Sittende styret og øvrige tillitsvalgte fram til neste årsmøte kan du lese mer om her.

Kort oppsummert:

Leder: Nicolai Roness (gjenvalg, 2 år)

Nestleder: Janicke Walle Jensen (gjenvalg, 1 år)

Styremedlem: Christian Lysenstøen (gjenvalg, 2 år)

Styremedlem: Asta Rønning Fjærli (ikke på valg, 1 år igjen)

Varamedlem: Celine Mariell Båtnes (ny, 2 år)

Takk til Christiania Atletklubb, Spydeberg Atletene og Gjøvik Atletklubb som også stilte opp og bidro til et godt møte med fine diskusjoner.

Mvh Styret

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik