Referat styremøte 3/2020

Vedlagt ligger referat fra styremøte avholdt digitalt 6.september 2020.

https://vektloftingost.no/wp-content/uploads/2020/10/Referat_OVR_06092020-2.docx

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik