Regionsmesterskap 2020 – VIKTIG INFO

Østlandet Vektløfterregion ønsker velkommen til regionsmesterskapet 2020 hos CrossFit Fredrikstad

Adresse:
CrossFit Fredrikstad
F, Gressvikveien 32
1621 Gressvik

Med hele 59 påmeldte til årets regionsmesterskap er vi klare for å ta imot løftere fra regionen hos Crossfit Fredrikstad sine lokaler.

Vi vil gjøre løftere og lagledere oppmerksomme på at mesterskapet kun er for konkurrerende utøvere, lagledere, funksjonærer, sjåfører og lignende støttepersonell. Dersom det er noen som ikke er essensielle for at atletene skal få løftet, ber vi de om å holde seg borte denne dagen.

Alle som ikke er konkurrerende utøvere bes registrere seg ved ankomst med navn og telefonnummer for eventuell smittesporing.

Det er ikke lagt opp til livestream fra stevnet, det undersøkes om dette er noe vi kan få til, men det er ikke noe vi kan love. 

Det er ingen café med mat- og drikkeservering under stevnet, men man passerer en Kiwi og Meny på vei til Crossfit Fredrikstad, samt at det er en Coop Extra lokalisert ca. 10 min gange fra stevnelokalene.

Vi ber om at alle setter seg inn i og følger smittevernsreglene fra FHI og Fredrikstad kommune.


VI GJØR OBS PÅ AT VI FØLGER NVF SINE RETNINGSLINJER.
DET ER DISSE VI LEGGER TIL GRUNN FOR STEVNEAVVIKLINGEN.

Du vil møte to bord ved ankomst i hallen:
en stasjon med håndsprit og en med munnbind.

Det vil være flere slike stasjoner, blant annet ved oppvarmingsområdet og stevneplattformen.

Vi håper informasjonen nedenfor vil besvare en del spørsmål du kanskje lurer på, og vil gjøre din egen eller dine utøveres planlegging for stevnet lettere så man kan komme best mulig forberedt med tanke på smittefri idrett.

Det er lagt opp til én innveiing for alle puljer.

Har du symptomer på Covid-19, bli hjemme.

Regionsmesterskap holdes slik:

Innveiing kl.07.00-08.00
Stevnestart kl.09.00

Innveiingen vil foregå puljevis og man vil bli ropt opp én og én av gangen etter listen i stevneprotokollen. Ha ønskede startvekter klare for registrering før du går inn til innveiing. 

 • Er du ikke tilstede når du blir ropt opp for innveiing må du vente til alle puljer har veid inn, og du vil bli ropt opp på ny når listen “starter fra toppen” igjen.
 • Vi ber alle sprite hender før innveiing pga. signering av høyningskort.
 • Telefonnummer skal oppgis under innveiing for registrering til smittesporing
 • Og vi minner om at man holder god avstand når man venter på å bli ropt opp til innveiing, minimum 1 meter.
 • Ansvarlige dommere for innveiing bruker munnbind.
 • Bruk håndsprit på vei inn og ut av innveiingen.
 • Alle løftere vil få utlevert munnbind til bruk i lokalene ved innveiing.

Oppvarming og konkurranse

Hver klubb er tildelt et antall lagledere / trenere per løfter i hver pulje, dette etter dagens stevneprotokoll. Ved frafall av utøvere kan antallet reduseres. (se oversikt nedenfor).

 • Det er kun tillatt med én løfter per oppvarmingsplattform og løfteren må medbringe egen kalk/magnesium. 
 • Det skal ikke deles kalk/magnesium løftere imellom.
 • Lagledere / trenere får utlevert gummihansker og en desinfisert kulepenn for å gjøre høyninger, disse skal ikke deles lagledere seg imellom. 
 • Kulepennene leveres inn etter endt pulje for desinfisering til neste pulje.
 • Det er lagt opp til 10 minutter pause mellom rykk og støt, og 15 minutter mellom puljene.
 • Alt utstyr som er brukt skal desinfiseres etter endt pulje, skiver og stenger. Dette er lagleder / trener og utøvers ansvar.

Har du som løfter behov for noe ekstra utstyr for din egen oppvarming, massasjeball, skumrulle etc. skal dette tas med hjemmefra. Vi skal ikke bruke ekstra utstyr fra CrossFit Fredrikstad.

På konkurranse-plattingen vil det være tre herrestenger og tre damestenger på rullering for å alltid ha ren og desinfisert vektstang tilgjengelig. Det vil være en egen gruppe som har ansvar for desinfisering av stengene.

Skivepåsettere skal bruke munnbind og hansker.

Alle TO (dommere, sekreteriat, startledere m.m.)vil alle bruke munnbind og hyppig håndspriting.

Oversikt over tillatt antall lagledere / trenere per klubb i hver enkelt pulje

Pulje 1: 
Spydeberg Atletene: 2
Gjøvik AK: 2 
Oslo AK: 1
Elverum AK: 1
Lenja AK: 1 
Pulje 4: 
Spydeberg Atletene: 2
Gjøvik AK: 1
Oslo AK: 1
Elverum AK: 1
T&IL National: 1

Pulje 2: 
Spydeberg Atletene: 1
Gjøvik AK: 2
Elverum AK: 1
Lenja AK: 1
IL Kraftsport: 2 
Pulje 5: 
Spydeberg Atletene: 3 
Oslo AK: 1
Elverum AK: 1
Christiania AK: 1

Pulje 3: 
Spydeberg Atletene: 3
Oslo AK: 2 
Elverum AK: 1
Pulje 6: 
Spydeberg Atletene: 2
Gjøvik AK: 1
Oslo AK: 3
T&IL National: 1 
Lagledere per pulje:
1-2 løftere = 1 trener
3-4 løftere = 2 trenere
5-6 løftere = 3 trenere

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik