Vedtak om å avlyse arrangementet LM(ØM) fra NVF

Kort oppsummert så avlyses ØM i sin ordinære form.
Følgende beskjed kom fra generalsekretær Arne Grostad i dag:

Arbeidsutvalget i NVF har truffet følgende beslutning:

VEDRØRENDE GJENNOMFØRING AV LANDSDELSMESTERSKAPENE 12.-14. MARS

Landsdelsmesterskapene arrangeres desentralisert i de landsdelen hvor lokale smitteforskrifter ikke tillater det, eller/og der hvor klubbene i landsdelene ut fra smittevernhensyn ønsker å gjennomføre dette desentralisert. Desentralisert innebærer at klubbene selv avgjør om de ønsker å gjennomføre dette klubbvis eller flere klubber innen landsdelen arrangerer dette sammen.

Klubbene i landsdelen avgjør med alminnelig flertallsvedtak om landsdelsmesterskapet bare skal gjennomføres for ungdom og junior i løpet av perioden 12.-14. mars. Flertallsvedtaket er bindende for alle klubbene i landsdelen. For landsdeler som velger å kun gjennomføre for ungdom og junior vil det bli satt opp ny dato for gjennomføring av landsdelsmesterskapet for senior og veteran i august. Hvis landsdelen velger å kun gjennomføre for ungdom og junior, kan seniorer likevel delta på de stevnestedene som tillater det utenfor konkurranse (dvs uten å bli plassert, men med vanlig muligheter for å sette rekorder og kvalifisere seg til nasjonale og internasjonale stevner).

I landsdeler hvor stevnet blir gjennomført klubbvis oppfordres klubbene til dommerutveksling innenfor smittevernreglene (dvs live online-dømming hvis smittevernreglene eller praktiske årsaker ikke gjør det mulig å være fysisk til stede) slik at deltakerne kan sette norske rekorder.

De ulike stevnestedene i landsdelen skal sende protokollene til opprinnelig arrangørklubb (eller den landsdelen utpeker som resultatkoordinator) så raskt som mulig etter hver stevnedag og innen søndag 14. mars klokken 20.00. Opprinnelig arrangørklubb (eller den landsdelen utpeker som resultatkoordinator) har ansvaret for å sammenstille resultatlistene i landsdelen innen onsdag 17. mars klokken 20.00.

NVF må ha tilbakemelding fra klubbene i landsdelene om de ulike stevnestedene og stevnedagene innen fredag 5. mars klokken 1300, i tråd med alminnelige regler for stevneapprobering (dette er selvfølgelig ikke gebyrbelagt).

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik