Informasjon om ØM 2021

Til alle løftesultne der ute:

ØM blir arrangert helgen 12.-14. mars, men kun for ungdom og junior. Dette ØMet blir ikke et felles arrangement, men et lokalt arrangement på hver klubb som kan eller vil arrangere det for sine ungdom og junior. På dette stevnet kan senior delta, men det vil ikke bli utdelt titler som “Østlandsmester” til voksne. Dersom seniorløftere deltar på dette stevnet, er det veldig viktig at smittevernhensynene ivaretas til punkt og prikke.

ØM 2021 for senior blir arrangert en gang senere i år, mest sannsynlig på høstparten av året.

Her kan dere lese brevet som er send til klubbene i dag.

Vi gleder oss til å se dette igjen

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik