Arbeidsutvalget i NVF har gjort følgende vedtak om NM2021

Vedtak: