Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/5/5/e/c9n4ml3fm/webroots/r501828/wp-includes/functions.php on line 6078 Støtteordninger i forbindelse med koronaepidemien – Østlandet vektløfterregion

Støtteordninger i forbindelse med koronaepidemien

Stiftelsen Dam lanserte denne uken et ekstraprogram for å avhjelpe situasjonen. Rammen i det nye programmet er på 20 millioner kroner.

Her får du oversikt over ulike støtteordninger for frivillige organiasjoner i forbindelse med koronaepidemien. Les mer om det her: https://www.dam.no/2020/03/27/koronaepidemien-stotteordninger-for-frivilligheten/?fbclid=IwAR28L2KtvpeZY-1MiS6rHuzStRCYD2RMc6-qHouTwLeaDha14kk0W2o5bTc

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik