Støtteordninger i forbindelse med koronaepidemien

Stiftelsen Dam lanserte denne uken et ekstraprogram for å avhjelpe situasjonen. Rammen i det nye programmet er på 20 millioner kroner.

Her får du oversikt over ulike støtteordninger for frivillige organiasjoner i forbindelse med koronaepidemien. Les mer om det her: https://www.dam.no/2020/03/27/koronaepidemien-stotteordninger-for-frivilligheten/?fbclid=IwAR28L2KtvpeZY-1MiS6rHuzStRCYD2RMc6-qHouTwLeaDha14kk0W2o5bTc

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik