Referat styremøte 4/2020

Referat for årets fjerde styremøte som ble avholdt 11.10.2020 finner dere her.

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik