OPPSUMMERING AV PR-KAMPANJEN FOR NM 2021

I forbindelse med at NM 2021 gikk i vår region, nærmere bestemt hos Spydeberg Atletene, ønsket vi å profilere mesterskapet på forskjellige arenaer. Vi henvendte oss til forbundet med en PR-kampanje og prisoverslag, og tilbød oss å ta på oss 50% av utgiften. NVF ønsket ikke å være med på kampanjen, da de tidligere det året hadde lagt mye midler i å produsere en promoteringsvideo.

Vi ønsket likevel å kjøre en PR-kampanje, og bestemte oss for å skalere ned prosjektet og kjørte kun profilering i sosiale medier. NVF ga uttrykk for at de satte pris på regionens ønske om å bidra på dette området. 

Vi opplevde stor rekkevidde for kampanjen, og mener det bidro direkte til et bredere publikum hos NVF sin livestream fra NM. I tillegg ga dette oss en god indikasjon på interessen i målgruppen som med stor sannsynlighet kjenner til vektløfting fra før.

Annonsene våre gikk i 11 dager, hadde 27 forskjellige plasseringer på Facebook og Instagram. Totalt kostet kampanjen oss 6299,- og nådde 62.020 seere. Vi fikk 747 lenkeklikk, 170 likes og 10 delinger.

Alt i alt var dette gode resultater, gitt den korte perioden og lavt budsjett. Sett opp mot antall klikk og likes, var kampanjen relativt dyr. Gitt historisk lite eksponering av vektløfting og NM vektløfting i tradisjonelle og sosiale medier, synes vi både rekkevidden var god, og med tanke på et rekordantall seere på livestream mener vi at annonsen har jobbet godt for eksponeringen vår.

Vi har tatt læring til neste kampanje og ønsker å videreføre modellen.

For full rapport med grafikk og statistikk kan dere besøke denne lenken:

Mvh

Styret

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik