Referat for årets fjerde styremøte som ble avholdt 11.10.2020 finner dere her.